Årsrapport

En del verksamheter får beslut från samhällsbyggnadsnämnden med krav på att varje år lämna in en rapport om sin verksamhet, en årsrapport.

Fler sidor inom miljörapporter och årsrapporter

Miljörapport

Miljöfarliga verksamheter med tillstånd från Länsstyrelsen ska lämna in en miljörapport.

Senast uppdaterad: 28 januari 2021
Publicerad: 6 november 2018