Tillsyn miljöfarlig verksamhet

Verksamheter som kan påverka miljö och människors hälsa på ett negativt sätt klassas enligt lagen som miljöfarliga. Samhällsbyggnadskontoret är tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter, vilket innebär att vi kontrollerar att alla verksamheter följer lagen.

Fler sidor inom miljöfarlig verksamhet

Anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet

För att få starta och driva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs anmälan eller tillstånd.

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Om kommunens avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Egenkontroll

Du som företagare ska kunna redovisa och redogöra för hur du minskar riskerna i din verksamhet.

IED-verksamheter

En IED-verksamhet omfattas av EU:s industriutsläppsdirektiv.

Miljörapporter och årsrapporter

Här hittar du information om vad rapporten ska innehålla och hur du lämnar den.

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du ska lägga ner din verksamhet ska du informera samhällsbyggnadskontoret i god tid innan verksamheten upphör.

Senast uppdaterad: 3 juni 2021
Publicerad: 22 januari 2021