Om Kalmar kommuns näringsliv

Murgröna på träd.

I Kalmar satsar vi på näringslivet. När vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål blir vi allra bäst.

Bransch- och företagsregister

Här finns Kalmars företag och organisationer samlade

Centrumutveckling

Om hur vi arbetar för att stärka Kalmar som plats att bo och destination för turister

Företagsbesök och träffar

Vi har regelbundna möten där du får chansen att träffa andra företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner

Kommunikationer till och från Kalmar

Infrastrukturen i Kalmar är god med flera möjligheter att ta dig till och från regionen

Landsbygdsutveckling

Om hur vi arbetar med landsbygdsfrågor och hur du kan bidra

Nyheter

Evenemang