Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW vara registrerade.

Fler sidor inom miljöskydd

Avfall

Om hantering av farligt avfall och om bygg- och rivningsavfall.

Buller

Du som verksamhetsutövare måste se till att din verksamhet inte stör omgivningen med buller.

Förorenad mark och byggnad

Om du upptäcker föroreningar på din fastighet eller i byggnader du äger måste du informera kommunen.   

Kemikalier

Du måste känna till riskerna för människa och miljö med de kemikalier du använder.

Utsläpp till luft och vatten

Om regler och riktlinjer kring verksamheters utsläpp till luft och vatten.

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för din verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Lantbruk och djurhållning

Ett lantbruk räknas som en miljöfarlig verksamhet och omfattas därför av tillsyn enligt miljöbalken.

Miljöfarlig verksamhet

Du måste anmäla om du vill starta vissa typer av miljöfarliga verksamheter.

Senast uppdaterad: 7 december 2023
Publicerad: 3 december 2021