Upphandling och inköp

Flera smörgåstårtor på rad.

Kalmar kommunkoncern köper varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 2,5 miljarder kronor per år. Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal. Kalmar kommun har cirka 450 ramavtal på många olika områden.

Aktuella upphandlingar

Här får du reda på vilka varor och tjänster vi upphandlar just nu

Bli leverantör till Kalmar kommun

Om hur vi genomför upphandlingar av varor och tjänster och vilka lagar och regler som gäller

Frågor och svar om upphandling och inköp

Information till dig som vill lämna anbud till Kalmar kommun

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun

LOV - Valfrihetssystemet inom hemtjänsten

Du som är intresserad av att bedriva hemtjänstverksamhet hittar vår kravspecifikation här

Nyheter

Evenemang