Upphandling och inköp

Hand med penna som skriver under ett papper.

Som offentlig myndighet är Kalmar kommunkoncern skyldig att genomföra upphandlingar enligt upphandlingslagarna LOU, LUF, LOV och LUFS och dess grundläggande principer. Kalmar kommunkoncern upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 2,5 miljard kronor per år.

Aktuella upphandlingar

Här får du reda på vilka varor och tjänster vi upphandlar just nu

Upphandlingsenheten

Om hur vi genomför upphandlingar av varor och tjänster och vilka lagar och regler som gäller

Frågor och svar om upphandling och inköp

Information till dig som vill lämna anbud till Kalmar kommun

Nyheter

Evenemang