JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Upphandling och inköp

Prydnadspumpor.

Kalmar kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 1 miljard kronor per år. Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal. Kalmar kommun har cirka 200 ramavtal på många olika områden.

Aktuella upphandlingar

Här får du reda på vilka varor och tjänster vi upphandlar just nu

Bli leverantör till Kalmar kommun

Om hur vi genomför upphandlingar av varor och tjänster och vilka lagar och regler som gäller

Frågor och svar om upphandling och inköp

Information till dig som vill lämna anbud till Kalmar kommun

LOV - Valfrihetssystemet inom hemtjänsten

Du som är intresserad av att bedriva hemtjänstverksamhet hittar vår kravspecifikation här

Nyheter

Evenemang