Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

Tillstånd, regler och tillsyn

Personer som arbetar i gatukök/pizzeria.

Folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Anmälan om försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Brandskydd

Om vilka krav på brandskydd som ställs på dig som företagare. Även om tillstånd och tillsyn

Hälsoskydd

Om vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka regler som gäller

Livsmedel

Om ditt företag hanterar livsmedel måste det vara registrerat och du måste följa vissa regler

Miljöskydd

Om miljöskydd och vilka verksamheter du behöver tillstånd för eller som måste anmälas

Offentlig plats

När du använder offentlig plats för din verksamhet krävs tillstånd

Trafikanordningsplaner och grävtillstånd

Om en gata behöver stängas av ska du söka tillstånd för det hos oss.

Serveringstillstånd

Ansökan om servering av alkoholdrycker för restaurang eller evenemang

Uteservering

Riktlinjer för hur uteserveringarna i Kalmar ska utformas.

Nyheter

Evenemang