Buller

Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem.

Fler sidor inom miljöskydd

Avfall

Om hantering av farligt avfall och om bygg- och rivningsavfall.

Förorenad mark och byggnad

Om du upptäcker föroreningar på din fastighet eller i byggnader du äger måste du informera kommunen.   

Kemikalier

Du måste känna till riskerna för människa och miljö med de kemikalier du använder.

Utsläpp till luft och vatten

Om regler och riktlinjer kring verksamheters utsläpp till luft och vatten.

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för din verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Lantbruk och djurhållning

Ett lantbruk räknas som en miljöfarlig verksamhet och omfattas därför av tillsyn enligt miljöbalken.

Miljöfarlig verksamhet

Du måste anmäla om du vill starta vissa typer av miljöfarliga verksamheter.

Senast uppdaterad: 28 juni 2021
Publicerad: 18 december 2018