Hälsoskydd

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar samt förbättra den miljö vi lever i.

Driva bassängbad

Du måste anmäla om du ska driva verksamhet med bassängbad.

Driva skola eller förskola

Om du ska starta skola eller förskola måste du anmäla det till oss.

Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare är du ansvarig för boendemiljön i dina fastigheter

Hygienlokaler

Om du vill driva hygienverksamhet ska du anmäla det till oss

Kontakta oss

Om du har frågor om hälsoskydd får du gärna höra av dig till oss