Miljöskydd

Miljö- och hälsoskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar.

Avfall

Om hantering av farligt avfall och om bygg- och rivningsavfall.

Buller

Du som verksamhetsutövare måste se till att din verksamhet inte stör omgivningen med buller.

Förorenad mark och byggnad

Om du upptäcker föroreningar på din fastighet eller i byggnader du äger måste du informera kommunen.   

Kemikalier

Du måste känna till riskerna för människa och miljö med de kemikalier du använder.

Utsläpp till luft och vatten

Om regler och riktlinjer kring verksamheters utsläpp till luft och vatten.

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för din verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Lantbruk och djurhållning

Ett lantbruk räknas som en miljöfarlig verksamhet och omfattas därför av tillsyn enligt miljöbalken.

Medelstora förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall måste vara registrerade.

Miljöfarlig verksamhet

Du måste anmäla om du vill starta vissa typer av miljöfarliga verksamheter.