Offentlig plats

En offentlig plats är gator, vägar, trottoarer, parker eller liknande som är upplåtna för allmänheten. Om du vill bedriva verksamhet där krävs tillstånd.

Torghandel

I Kalmar finns det möjlighet att hyra torghandelsplats på Stortorget helgfria måndagar till och med fredagar mellan klockan 08:00 och 18:00, lördagar mellan 08:00 och 16:00 och söndagar mellan klockan 12:00 och 16:00.

På påskafton, pingstafton, midsommarafton och jul- och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 13:00.

Avgiften är 339 kronor per dag och plats (3x3 meter), betalas med kort i Kalmar kommuns kontaktcenter under vardagar. Månadsplats kostar 1696 kronor och årsplats kostar 8 480 kronor och faktureras efter bokning hos torgmästare.

För mer information kontakta torgmästaren, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Fler sidor inom tillstånd, regler och tillsyn

Folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Anmälan om försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Brandskydd

Om vilka krav på brandskydd som ställs på dig som företagare. Även om tillstånd och tillsyn

Hälsoskydd

Om vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka regler som gäller

Livsmedel

Om ditt företag hanterar livsmedel måste det vara registrerat och du måste följa vissa regler

Miljöskydd

Om miljöskydd och vilka verksamheter du behöver tillstånd för eller som måste anmälas

Trafikanordningsplaner och grävtillstånd

Om en gata behöver stängas av ska du söka tillstånd för det hos oss.

Serveringstillstånd

Ansökan om servering av alkoholdrycker för restaurang eller evenemang

Uteservering

Riktlinjer för hur uteserveringarna i Kalmar ska utformas.

Senast uppdaterad: 1 januari 2024
Publicerad: 19 oktober 2018