Rekrytering och kompetens

Topp-100-möte på Glasverandan i Kalmarsalen.

Kalmar växer! Och med det växer även behovet av arbetskraft och entreprenörer. Samtidigt ökar regionens attraktivitet som plats att arbeta och leva på.

Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet ger gymnasieungdomar möjlighet att testa hur det är att driva företag

Linnéuniversitetet

Om hur du kan samverka och kompetensutvecklas med Linnéuniversitetet

Kompetens

Om utbildningsområden på universitetet och andra vägar att hitta kompetensen du behöver

Arbetsförmedlingen

När du behöver rekrytera kan Arbetsförmedlingen hjälpa till att hitta värdefull kompetens

Rekryteringsnätverk Kalmar län

Tillsammans skapar deltagare över hela länet mötesagendan efter behov och utmaningar inom kompetensförsörjning.

Nyheter

Evenemang