Rekrytering och kompetens

Topp-100-möte på Glasverandan i Kalmarsalen.

Kalmar växer! Och med det växer även behovet av arbetskraft och entreprenörer. Samtidigt ökar regionens attraktivitet som plats att arbeta och leva på.

Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet ger gymnasieungdomar möjlighet att testa hur det är att driva företag

Samarbete i Kalmarsundsregionen

Attraktionskraft för ökad inflyttning och kompetensförsörjning står i fokus för samarbetet

Linnéuniversitetet

Om hur du kan samverka och kompetensutvecklas med Linnéuniversitetet

Kompetens

Om utbildningsområden på universitetet och andra vägar att hitta kompetensen du behöver

Arbetsförmedlingen

När du behöver rekrytera kan Arbetsförmedlingen hjälpa till att hitta värdefull kompetens

Drivhuset

Drivhuset hjälper studenter att utveckla entreprenöriellt driv och affärsidéer

Nyheter

Evenemang