Trafikanordningsplaner och grävtillstånd

Exempelbild.

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik ska det beviljas av Kalmar kommun. För att få tillstånd i samband med vägarbeten ska en trafikanordningsplan fyllas i och skickas till Kalmar kommun 15 dagar innan arbetet påbörjas. Detsamma gäller för grävtillstånd.

Kontakt

Fler sidor inom tillstånd, regler och tillsyn

Folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Anmälan om försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Brandskydd

Om vilka krav på brandskydd som ställs på dig som företagare. Även om tillstånd och tillsyn

Hälsoskydd

Om vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka regler som gäller

Livsmedel

Om ditt företag hanterar livsmedel måste det vara registrerat och du måste följa vissa regler

Miljöskydd

Om miljöskydd och vilka verksamheter du behöver tillstånd för eller som måste anmälas

Offentlig plats

När du använder offentlig plats för din verksamhet krävs tillstånd

Serveringstillstånd

Ansökan om servering av alkoholdrycker för restaurang eller evenemang

Uteservering

Riktlinjer för hur uteserveringarna i Kalmar ska utformas.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022
Publicerad: 12 oktober 2018