Miljörapporter och årsrapporter

Senast den 31 mars varje år ska både miljörapporter och årsrapporter lämnas in. Miljörapporter lämnas in elektroniskt på Svenska Miljörapporteringsportalen och årsrapporter skickas till oss.

Miljörapport

Miljöfarliga verksamheter med tillstånd från Länsstyrelsen ska lämna in en miljörapport.

Årsrapport

En del verksamheter får beslut från samhällsbyggnadsnämnden med krav på att varje år lämna in en årsrapport.