Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du ska lägga ner din verksamhet ska du informera samhällsbyggnadskontoret i god tid innan verksamheten upphör. För vissa verksamheter kan det finnas krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkännas innan avvecklingen.

Fler sidor inom miljöfarlig verksamhet

Anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet

För att få starta och driva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs anmälan eller tillstånd.

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Om kommunens avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Egenkontroll

Du som företagare ska kunna redovisa och redogöra för hur du minskar riskerna i din verksamhet.

IED-verksamheter

En IED-verksamhet omfattas av EU:s industriutsläppsdirektiv.

Miljörapporter och årsrapporter

Här hittar du information om vad rapporten ska innehålla och hur du lämnar den.

Tillsyn miljöfarlig verksamhet

Om hur miljötillsynen fungerar och kan stödja verksamheten.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023
Publicerad: 3 juni 2021