Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du regelbundet ska planera och kontrollera din verksamhet och dess påverkan på miljön och människors hälsa.

Fler sidor inom miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan ska skickas in till oss senast sex veckor innan din verksamhet startar

Anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet

För att få starta och driva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs anmälan eller tillstånd.

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Om kommunens avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

IED-verksamheter

En IED-verksamhet omfattas av EU:s industriutsläppsdirektiv.

Miljörapporter och årsrapporter

Här hittar du information om vad rapporten ska innehålla och hur du lämnar den.

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du ska lägga ner din verksamhet ska du informera samhällsbyggnadskontoret i god tid innan verksamheten upphör.

Tillsyn miljöfarlig verksamhet

Om hur miljötillsynen fungerar och kan stödja verksamheten.

Senast uppdaterad: 27 april 2021
Publicerad: 6 november 2018