Förorenad mark och byggnad

Ett förorenat område kan vara en byggnad, mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna av föroreningen påtagligt överskrider bakgrundshalten. Om du upptäcker ett förorenat område är du skyldig att kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Förorenad mark

Förorenade områden ska efterbehandlas för att minska risken att människor eller miljö skadas.

Föroreningar i byggnader

Om du planerar att sanera PCB ska du först anmäla det till kommunen.