Mark och lokaler

Industrimark

I Kalmar pratar vi inte bara om framtiden, vi arbetar aktivt med att forma den. Här hittar du lokaler och mark när du vill etablera eller expandera ditt företag.

Bredband

Vi satsar på bredbandsutbyggnaden i Kalmar kommun

Bygga nytt, ändra eller riva

Checklistor för bygglov när du vill bygga nytt, bygga om eller till eller sätta upp skyltar

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt

Lokaler

Kontaktuppgifter till fastighetsägare som erbjuder verksamhetslokaler

Mark

Mark för dig som vill bygga verksamhetslokal eller bostäder

Nyheter

Evenemang