Miljörapport

Miljöfarliga verksamheter med tillstånd från länsstyrelsen ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars året efter det år som redovisningen avser.

Fler sidor inom miljörapporter och årsrapporter

Årsrapport

En del verksamheter får beslut från samhällsbyggnadsnämnden med krav på att varje år lämna in en årsrapport.

Senast uppdaterad: 3 juni 2021
Publicerad: 28 januari 2021