Serveringstillstånd

Skärpta restriktioner med anledning av covid-19

Från och med den 1 mars 2021 begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa ska stänga klockan 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsätta leverera mat för avhämtning.

För att få servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd. Beslut om serveringstillstånd fattas av socialnämnden.

Serveringstillstånd

Om vilka krav du och ditt företag måste uppfylla för att få servera alkohol

Olika typer av serveringstillstånd

Om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd

Om hur du ansöker om serveringstillstånd och hur vi bedömer din ansökan

Kunskapsprov om alkohollagen

Du som ansöker om serveringstillstånd måste ha kunskaper om alkohollagen. Därför får du göra ett prov

Avgifter för serveringstillstånd

Exempel på vad det kostar med ansökan och tillsyn för serveringstillstånd

Tillsyn på serveringstillstånd

Om vilka kontroller vi gör av verksamheter som har serveringstillstånd