• Startsida
  • / Företagsklimat - fakta och statistik

Företagsklimat - fakta och statistik

Här hittar du siffror om Kalmars näringsliv men också resultat från några av de mätningar som visar hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner.

Fakta om näringslivet

Siffror om företag, branscher och arbetsgivare i Kalmar kommun

Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet

Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet

Företagskontakter - Insikt

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelse av företagsklimatet

Kommunen i siffror (SCB)

På Statistiska Centralbyråns webbplats kan du jämföra Kalmar kommun med andra kommuner utifrån ett antal olika mått