Kemikalier

Kemikalier av olika slag kan allvarligt påverka vår hälsa eller vår miljö. För att förebygga detta så är det viktigt att kemikalierna hanteras på ett korrekt sätt.

Cisterner

Om anmälan och tillstånd för oljecisterner

Hantering av kemikalier

Om säker kemikaliehantering, utbyte av kemikalier och kemikalieförteckning till exempel

Köldmedier

Om underrättelse av installation, rapportering och kontrollintervall för köldmedier