Kemikalier

Du måste du känna till riskerna med de kemikalier ni använder och skydda människor och miljö. Du måste kunna visa hur ni arbetar för att minska riskerna och fasa ut farliga kemikalier

Cisterner

Om regler för att installera och ta bort cisterner.

Hantering av kemikalier

För att kunna använda och hantera dina kemikalier på ett säkert sätt måste du ha kunskap om dem.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Dessa måste kontrolleras regelbundet.

Tandvård

Tandvård räknas som miljöfarlig verksamhet på grund av risken för utsläpp av kvicksilver.