Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare har du ansvar för att sköta dina fastigheter så att de boende inte får hälsobesvär på grund av brister i byggnaden.

Fler sidor inom hälsoskydd

Driva bassängbad

Du måste anmäla om du ska driva verksamhet med bassängbad.

Driva skola eller förskola

Om du ska starta skola eller förskola måste du anmäla det till oss.

Hygienlokaler

Om du vill driva hygienverksamhet ska du anmäla det till oss

Kontakta oss

Om du har frågor om hälsoskydd får du gärna höra av dig till oss

Solarium

Om du vill starta verksamhet med solarium i Kalmar kommun ska du anmäla det till samhällsbyggnadskontoret.

Senast uppdaterad: 2 april 2020
Publicerad: 6 november 2018