Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare har du ansvar för att sköta dina fastigheter så att de boende inte får hälsobesvär på grund av brister i byggnaden.

Fler sidor inom hälsoskydd

Bassängbad

Du måste anmäla om du ska driva verksamhet med bassängbad.

Hygienisk behandling

Ska du driva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering ska du anmäla det.

Kontakta oss

Om du har frågor om hälsoskydd får du gärna höra av dig till oss

Saneringsintyg för fartyg

Fartyg som lägger till vid svensk hamn ska ha ett intyg på att de är fria från bland annat smittämnen.

Skola och förskola

Om du ska starta skola, förskola eller fritidshem måste du anmäla det till oss.

Solarium

Om du vill starta verksamhet med solarium ska du anmäla det till samhällsbyggnadskontoret.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Publicerad: 6 november 2018