Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

Att återanvända avfall som schaktmassor, betong och tegel är bra, men det får inte förorena den nya platsen, riskera människors hälsa och miljön, eller bidra till att området ser skräpigt ut.

Kontakt

Fler sidor inom avfall

Bygg- och rivningsavfall

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i bland annat miljöbalken samt plan- och byg...

Farligt avfall

Regler för att hantera eller transportera farligt avfall.

Hantering av avfall

Du måste veta vilket avfall som uppkommer, försöka minimera det och återvinna när det går

Mellanlagring av avfall

Om du ska mellanlagra mer än 10 ton avfall eller schaktmassor måste du anmäla det till kommunen.

Senast uppdaterad: 15 februari 2023
Publicerad: 6 november 2018