Farligt avfall

Farligt avfall ska hanteras så att spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen till miljön minimeras. Behöver du som företagare hantera eller transportera farligt avfall finns det en del regler som du bör känna till.

Kontakt

Fler sidor inom avfall

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

Om reglerna kring att använda schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Bygg- och rivningsavfall

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i bland annat miljöbalken samt plan- och byg...

Hantering av avfall

Du måste veta vilket avfall som uppkommer, försöka minimera det och återvinna när det går

Mellanlagring av avfall

Om du ska mellanlagra mer än 10 ton avfall eller schaktmassor måste du anmäla det till kommunen.

Senast uppdaterad: 23 maj 2023
Publicerad: 6 november 2018