Mellanlagring av avfall

Ska du mellanlagra mer än 10 ton avfall eller schaktmassor ?
Då måste du anmäla detta till kommunen.

Fler sidor inom avfall

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

Om reglerna kring att använda schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Bygg- och rivningsavfall

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i bland annat miljöbalken samt plan- och byg...

Farligt avfall

Regler för att hantera eller transportera farligt avfall.

Hantering av avfall

Du måste veta vilket avfall som uppkommer, försöka minimera det och återvinna när det går

Senast uppdaterad: 24 mars 2023
Publicerad: 3 juni 2021