Hantering av avfall

Som verksamhetsutövare har du ansvar för att se till att ditt avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Detta innebär bland annat att du ska känna till vilken mängd och vilket slag av avfall som uppkommer inom verksamheten. Du ska även undersöka möjligheten att minska den avfallsmängd som uppkommer och se till att avfallet återanvänds eller återvinns.

För att yrkesmässigt transportera avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Ytterligare information:

Fler sidor inom avfall

Farligt avfall

Om reglerna kring hur du ska förvara och transportera farligt avfall

Återanvändning av schaktmassor

Om reglerna kring att använda schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Senast uppdaterad: 22 januari 2021
Publicerad: 20 november 2018