Hantering av avfall

Som verksamhetsutövare har du ansvar för att se till att ditt avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Fler sidor inom avfall

Bygg- och rivningsavfall

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i bland annat miljöbalken samt plan- och byg...

Farligt avfall

Regler för att hantera eller transportera farligt avfall.

Mellanlagring av avfall

Om du ska mellanlagra mer än 10 ton avfall eller schaktmassor måste du anmäla det till kommunen.

Återanvändning av schaktmassor

Om reglerna kring att använda schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Senast uppdaterad: 3 juni 2021
Publicerad: 20 november 2018