Utformning av livsmedelslokaler

Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet, till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé.

Här får du hjälp med att planera och utforma din livsmedelslokal. Det grundläggande kravet är att livsmedelslokalen ska vara utformad och inredd så att du kan hålla en bra livsmedelshygien. Det kan vara bra att ta hjälp av arkitekt eller storköksplanerare vid planering av din livsmedelslokal.

Om du planerar att bedriva livsmedelsverksamhet i en tillfällig lokal, i en matvagn/foodtruck eller liknande, är hanteringen ofta mindre riskfylld eftersom den till större del består av förberedda livsmedel. Kraven på att livsmedlen ska vara säkra kvarstår dock.

Om verksamheten består i att transportera livsmedel, finns det regler kring hur detta ska ske.

Rengörings – och desinfektionsmedel får inte förvaras där livsmedel hanteras, utan bör förvaras i separat städutrymme. Krokar behövs för upphängning av städredskap. Tänk på att separera utrustning som används i olika delar av lokalen, till exempel, beredningsrum, toalett och lager. I de flesta fall krävs utslagsvask med varmt och kallt vatten. Undantag kan göras beroende på städmetod.

Diskning bör ske i ett separat utrymme för att förhindra att livsmedel förorenas av stänk eller smutsiga luftpartiklar. Det ska finnas plats för att separera ren och smutsig disk. Diskmaskin med huv bör vara försedd med ventilationskåpa för att förhindra mögeltillväxt och problem med fuktskador. För att underlätta rengöring, bör det också finnas golvbrunnar i diskutrymmet.

I verksamheter som hanterar öppna livsmedel ska personalen byta om till rena skyddskläder i anslutning till livsmedelslokalen. Privata kläder ska separeras från arbetskläder. Omklädningsrummet ska ligga placerat i anslutning till personalingången.

Det ska finnas en personaltoalett som endast får användas av personal som arbetar med livsmedel. Toaletten ska inte ligga i direkt anslutning till utrymmen där oförpackade livsmedel hanteras.

Det ska finnas handtvättställ placerade i närheten till platser där oförpackade livsmedel hanteras och på personaltoaletter. Det bör också finnas möjlighet till handtvätt vid diskutrymme och serveringsdisk. Vid samtliga handtvättställ ska det finnas tillgång till kallt och varmt vatten, flytande tvål och engångshanddukar.

Vid infekterade sår, diarré och sjukdomar som kan överföras till livsmedlen, är det inte tillåtet att arbeta med livsmedel.

Det ska finnas tillräckligt med kyl – och frysutrymmen så att livsmedel kan förvaras vid rätt temperatur. Tänk på att olika kylvaror kan kräva olika förvaringstemperaturer – det kan därför finnas behov av flera kylar. Information om rätt förvaringstemperatur finns på originalförpackningarna.

Temperaturerna ska kunna kontrolleras och när det är nödvändigt, skrivas ner.

Det är också viktigt att förvara livsmedel separerade så att maten inte förorenas av exempelvis olika bakteriefloror. Följande livsmedel ska förvaras separerade:

 • Livsmedel som är färdiga att äta, exempelvis mejeriprodukter, beredda livsmedel
 • Oförpackade animaliska råvaror, exempelvis kött, fisk och fågel
 • Jordiga produkter, exempelvis otvättad potatis och rotfrukter

Vid förekomst av nedkylning, varmhållning och upptining, ska lämplig utrustning för detta finnas. Utrustningen ska klara av att hantera den kondens som kan uppstå och luftströmmar från förorenat till rent område ska förhindras.

 • Vagnen ska vara tät så att inga skadedjur kan komma in i vagnen.
 • Det ska gå att tvätta händerna med tvål och vatten samt torka händerna på ett hygieniskt sätt, till exempel med pappershanddukar.
 • Det ska finnas möjlighet att byta från privata kläder till arbetskläder. Skåp ska finnas så att arbetskläder kan förvaras utan att smutsas ner.
 • Hela vagnen ska hållas ren. Ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska vara i gott skick och ska vara lätta att rengöra.
 • Tillräckliga diskmöjligheter ska finnas för redskap och utrustning.
 • Det ska finnas varmt och/eller kallt dricksvatten. Observera att varmvattenberedare för varmt vatten ska finnas om du hanterar oförpackade livsmedel.
 • Ni ansvarar för att säkerställa att vattnet som används i vagnen är av dricksvattenkvalitet.
  - Rutiner ska finnas för att säkerställa att utrustningen för vattnet alltid är
  ren. Ni kan även kontrollera vattnet genom provtagning.
  - Avloppsvatten får inte hällas ut i naturen eller i en dagvattenbrunn.
  - Avloppsvattnet ska hällas ut i det kommunala avloppsnätet, till exempel
  toalett eller annan typ av utslagsvask.

 • Om du sköljer livsmedel ska detta göras i dricksvatten.
 • Sopor ska hanteras på ett säkert sätt och ska slängas enligt kommunens regler för sophantering för företag.
 • Alla livsmedel ska förvaras säkert så att de inte kontamineras.
 • Kyl- och frysvaror ska förvaras i rätt temperatur och temperaturerna ska kontrolleras av ansvarig personal.
 • Använder du en lokal för förvaring eller beredning av livsmedel ska du uppge detta när du registrerar den mobila verksamheten. Beroende på hur mycket livsmedelsverksamhet som sker i den lokalen kan den också behöva vara registrerad.
 • Information om allergener ska alltid kunna redovisas till kund. En skylt ska finnas som uppmanar kunden att fråga om innehållet.

Lagstiftning

EU-förordning 842/2004 Bilaga II, Kapitel III
EG förordning rörande märkning 1169/22011

Kontakt

Fler sidor inom livsmedel

Registrering, omklassning och kontroll

Om ditt företag hanterar livsmedel måste det vara registrerat. Här hittar du också den nya e-tjänsten för omklassni...

Checklista för livsmedelsföretag

Om reglerna kring hantering av livsmedel i näringsverksamheter.

Egenkontroll

Egenkontroll för dig som driver livsmedelsföretag.

Registrering av dricksvattenbrunn

Om du bedriver kommersiell eller offentlig verksamhet måste din dricksvattenbrunn registreras.

Avloppshantering

Hur du undviker att fett samlas i avloppet och orsakar stopp.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Alla registrerade livsmedelsföretag kontrolleras regelbundet. För detta betalar du som företagare en avgift.

Kontakta oss

Om du har frågor om livsmedelsverksamhet och livsmedelskontroll, kontakta oss.

Företagslots

Kontakta gärna företagslotsen för hjälp med att komma igång med ditt företag.

Återanvändbara muggar och matlådor vid servering

Från 1 januari 2024 måste den som erbjuder mat eller dryck i engångsmatlåda/mugg även erbjuda återanvändbara altern...

Registrering av företag som hanterar förpackningsmaterial för livsmedel

Om du driver ett sådant företag måste du alltså registrera det hos miljöförvaltningen senast den 1 juli 2024.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023
Publicerad: 5 december 2018