Registrering av dricksvattenbrunn

En dricksvattenbrunn kan kräva en registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för detta.

Kontakt

Fler sidor inom livsmedel

Registrering och kontroll

Om ditt företag hanterar livsmedel måste det vara registrerat.

Checklista för livsmedelsföretag

Om reglerna kring hantering av livsmedel i näringsverksamheter.

Egenkontroll

Egenkontroll för dig som driver livsmedelsföretag.

Utformning av livsmedelslokaler

Som en hjälp har vi tagit fram några exempelritningar för olika typer av livsmedelsföretag.

Avloppshantering

Hur du undviker att fett samlas i avloppet och orsakar stopp.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Alla registrerade livsmedelsföretag kontrolleras regelbundet. För detta betalar du som företagare en avgift.

Kontakta oss

Om du har frågor om livsmedelsverksamhet och livsmedelskontroll, kontakta oss.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 9 juni 2020