Företagslots

Företagslotsen arbetar för att samordna, underlätta och förenkla livet för dig som företagare.

Du kan kontakta företagslotsen när som helst och det är helt kostnadsfritt. Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt kontaktvägar både inom och utanför den kommunala organisationen, i frågor som rör exempelvis:

  • lokaler och mark
  • olika tillstånd och regler
  • externa nätverk och samarbetspartners

Företagslotsen har inte möjlighet att hjälpa till med finansiering och affärsplaner men vet vem som kan hjälpa dig med de frågorna. Hör av dig om du behöver mer information.

Fler sidor inom livsmedel

Registrering, omklassning och kontroll

Om ditt företag hanterar livsmedel måste det vara registrerat. Här hittar du också den nya e-tjänsten för omklassni...

Checklista för livsmedelsföretag

Om reglerna kring hantering av livsmedel i näringsverksamheter.

Egenkontroll

Egenkontroll för dig som driver livsmedelsföretag.

Utformning av livsmedelslokaler

Som en hjälp har vi tagit fram några exempelritningar för olika typer av livsmedelsföretag.

Registrering av dricksvattenbrunn

Om du bedriver kommersiell eller offentlig verksamhet måste din dricksvattenbrunn registreras.

Avloppshantering

Hur du undviker att fett samlas i avloppet och orsakar stopp.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Alla registrerade livsmedelsföretag kontrolleras regelbundet. För detta betalar du som företagare en avgift.

Kontakta oss

Om du har frågor om livsmedelsverksamhet och livsmedelskontroll, kontakta oss.

Återanvändbara muggar och matlådor vid servering

Från 1 januari 2024 måste den som erbjuder mat eller dryck i engångsmatlåda/mugg även erbjuda återanvändbara altern...

Registrering av företag som hanterar förpackningsmaterial för livsmedel

Om du driver ett sådant företag måste du alltså registrera det hos miljöförvaltningen senast den 1 juli 2024.

Publicerad: 17 februari 2023