Egenkontroll

Att ha en egenkontroll är ett bra sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet i verksamheten och samtidigt se till att lagstiftningen följs.

Fler sidor inom livsmedel

Registrering och kontroll

Om ditt företag hanterar livsmedel måste det vara registrerat.

Checklista för livsmedelsföretag

Om reglerna kring hantering av livsmedel i näringsverksamheter.

Utformning av livsmedelslokaler

Som en hjälp har vi tagit fram några exempelritningar för olika typer av livsmedelsföretag.

Registrering av dricksvattenbrunn

Om du bedriver kommersiell eller offentlig verksamhet måste din dricksvattenbrunn registreras.

Avloppshantering

Hur du undviker att fett samlas i avloppet och orsakar stopp.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Alla registrerade livsmedelsföretag kontrolleras regelbundet. För detta betalar du som företagare en avgift.

Kontakta oss

Om du har frågor om livsmedelsverksamhet och livsmedelskontroll, kontakta oss.

Företagslots

Kontakta gärna företagslotsen för hjälp med att komma igång med ditt företag.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 6 november 2018