Tillsyn på serveringstillstånd

Vårt jobb är att se till att restaurangerna i staden drivs enligt alkohollagen och kommunens riktlinjer.

Tillsynen är en förutsättning för att restaurangbranschen ska kunna konkurrera på sunda och lika villkor. Tillståndsenhetens tillsyn (kontroller) och möjlighet att utfärda sanktioner är viktiga instrument för att restaurangerna drivs på lagligt sätt.

Tillsynsansvaret för restauranger med alkoholserveringstillstånd ligger hos tillståndsenheten på Kalmar kommun och polismyndigheten. Dessa myndigheter har också tillsynsansvar över servering av och försäljning av folköl.

Förebyggande tillsyn

Förebyggande tillsyn ska leda till att problem inte uppstår. Genom information, rådgivning och utbildning skapas en god grund för dialog, förståelse och samarbete.

Inre tillsyn

Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavarens (restaurangägarens) personliga och ekonomiska förhållanden. Det är också en genomgång av exempelvis polisens underrättelser och rapporter samt kontroll av annonsering i medier.

Yttre tillsyn

Yttre tillsyn är besök på restaurangen för att följa upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagen. Tillsynen kan göras av tillståndsenheten eller polismyndigheten antingen var för sig eller tillsammans med andra myndigheter som skatteverket, brandkåren eller kommunens miljöenhet.

Viktiga delar i den yttre tillsynen är bedömning av ordningen i och utanför restaurangen, berusningen hos gästerna och kontroll av att servering inte sker till underåriga. Andra exempel på vad som kontrolleras vid yttre tillsyn är att serveringsansvarig är på plats, restaurangernas kassarutiner, marknadsföring av alkoholdrycker inne i restaurangen, personalens anställningsform, personalliggare, ordningsvakter, entrépersonal och brandsäkerhet.

Fler sidor inom serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Om vilka krav du och ditt företag måste uppfylla för att få servera alkohol

Olika typer av serveringstillstånd

Om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd

Om hur du ansöker om serveringstillstånd och hur vi bedömer din ansökan

Kunskapsprov om alkohollagen

Du som ansöker om serveringstillstånd måste ha kunskaper om alkohollagen. Därför får du göra ett prov

Avgifter för serveringstillstånd

Exempel på vad det kostar med ansökan och tillsyn för serveringstillstånd

Senast uppdaterad: 4 december 2018
Publicerad: 23 november 2018