Avgifter för serveringstillstånd

Vi tar ut en avgift för att behandla ansökan om serveringstillstånd. Om du får tillstånd gör vi årligen en tillsyn. Även den innebär en avgift.

Avgift för ansökan

Avgift för prövning och eventuellt kunskapsprov faktureras i samband med att din ansökan inkommer till oss. Avgiften ska täcka kostnaden för handläggningen av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remissbehandling, besök på serveringsstället och beredning av beslutsunderlag.

Ansökan om serveringstillstånd prövas inte förrän ansökningsavgiften är betald. Observera att avgiften inte är en tillståndsavgift utan ska täcka kommunens kostnader för prövningen. Detta innebär att avgiften inte betalas tillbaka vid ett eventuellt avslag.

Avgift för tillsyn

Varje år måste du betala en tillsynsavgift baserad på den mängd alkohol du har omsatt i din rörelse. Uppgifterna hämtas från din inlämnade restaurangrapport och faktureringen sker därför under våren och sommaren året efter det år försäljningssiffrorna avser. Om du avslutar din försäljning kommer en restaurangrapport att skickas till dig som skall fyllas i inom två månader efter du avslutat din servering. En faktura på tillsynsavgift kommer sedan att skickas till dig.

Avgifterna har beslutats av kommunfullmäktige den 29 januari 2001, § 6 med ändring 28 februari 2011, § 25 och den 27 maj 2013, § 98.

Avgifterna uppräknas varje år och gäller från 1 mars 2020

 Servering till allmänheten

Tabell - Servering till allmänheten - stadigvarande tillstånd

Stadigvarande tillstånd

Avgift, kronor

Nyansökan

9 407

Provsmakningstillstånd (8 kap. 7 § 2 AL)

9 407

Utökat tillstånd (lokal, dryckesslag, tid)

3 762

Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) 1-2 dagar

1 902

Tillfällig utökning av tillstånd enligt ovan 3 dagar eller fler

3 762

Byte av delägare med 50 % eller mer

9 407

Byte av delägare mindre än 50 %

4 703

Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme

5 332


Tabell - Servering till allmänheten - tillfälliga tillstånd

Tillfälliga tillstånd

Avgift, kronor

Tillfälligt tillstånd 1 dag

4 267

Tillfälligt tillstånd 2 dagar eller fler

6 400

Provsmakningstillstånd för partihandlare (8 kap. 6 § 2 p. AL) 1 dag

4 267

Provsmakningstillstånd för partihandlare (8 kap. 6 § 2 p. AL) 2 dagar eller fler

6 400

Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme 1-2 tillståndshavare

5 332

För varje tillkommande tillståndshavare enligt ovan

1 067


Servering till slutet sällskap

Tabell - Servering till slutet sällskap - stadigvarande tillstånd

Typ av tillstånd

Avgift, kronor

Nyansökan

9 407

Cateringtillstånd, inkl. godkännande av lokal

10 666

Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid, gästkategori) 1-2 dagar

1 067

Tillfällig utökning av tillstånd enligt ovan 3 dagar eller fler

2 133


Tabell - Servering till slutet sällskap - tillfälliga tillstånd

Typ av tillstånd

Avgift, kronor

Tillfälliga tillstånd

640


Kunskapsprov - tre tillfällen

Tabell kunskapsprov

Typ av prov

Avgift, kronor

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, cateringtillstånd,

provsmakningstillstånd

2 133

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

2 133

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

2 133

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

534


Anmälningsavgift

Tabell - anmälningsavgift

Typ av avgift

Avgift, kronor

Anmälan om serveringsansvariga (8 kap. 18 § AL)

214


Avgift för tillsyn

Tabell - avgift för tillsyn - fast avgift

Typ av avgift

Avgift, kronor

Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringsställe

1 600

Serveringstid efter kl. 01.00 betalar dessutom

2 133

För sen inlämning av restaurangrapport

1 067


Den rörliga avgiften baseras på hur mycket alkohol du omsatt i kronor i din restaurangrörelse. Uppgifterna om omsättning hämtas från din restaurangrapport.

Tabell - avgift för tillsyn - rörlig avgift

Intervall

Avgift, kronor

0 – 250 000

1 254

250 001 – 500 000

2 508

500 001 – 750 000

5 017

750 001 – 1 000 000

7 527

1 000 001 – 1 500 000

10 035

1 500 001 – 2 000 000

12 544

2 000 001 – 3 000 000

15 052

3 000 001 – 4 000 000

17 560

4 000 001 – 5 000 000

20 068

5000 001 – 6 000 000

22 578

6 000 001 eller mer

25 086

Ej inlämnad restaurangrapport debiteras med högsta rörliga tillsynsavgift.Fler sidor inom serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Om vilka krav du och ditt företag måste uppfylla för att få servera alkohol

Olika typer av serveringstillstånd

Om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd

Om hur du ansöker om serveringstillstånd och hur vi bedömer din ansökan

Kunskapsprov om alkohollagen

Du som ansöker om serveringstillstånd måste ha kunskaper om alkohollagen. Därför får du göra ett prov

Tillsyn på serveringstillstånd

Om vilka kontroller vi gör av verksamheter som har serveringstillstånd

Senast uppdaterad: 20 februari 2020
Publicerad: 23 november 2018