Avgifter för serveringstillstånd

Vi tar ut en avgift för att behandla ansökan om serveringstillstånd. Om du får tillstånd gör vi årligen en tillsyn. Även den innebär en avgift.

Avgift för ansökan

Avgift för prövning och eventuellt kunskapsprov faktureras i samband med att din ansökan inkommer till oss. Avgiften ska täcka kostnaden för handläggningen av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remissbehandling, besök på serveringsstället och beredning av beslutsunderlag.

Ansökan om serveringstillstånd prövas inte förrän ansökningsavgiften är betald. Observera att avgiften inte är en tillståndsavgift utan ska täcka kommunens kostnader för prövningen. Detta innebär att avgiften inte betalas tillbaka vid ett eventuellt avslag.

Avgift för tillsyn

Varje år måste du betala en tillsynsavgift baserad på den mängd alkohol du har omsatt i din rörelse. Uppgifterna hämtas från din inlämnade restaurangrapport och faktureringen sker därför under våren och sommaren året efter det år försäljningssiffrorna avser. Om du avslutar din försäljning kommer en restaurangrapport att skickas till dig som skall fyllas i inom två månader efter du avslutat din servering. En faktura på tillsynsavgift kommer sedan att skickas till dig.

Avgifterna har beslutats av kommunfullmäktige den 29 januari 2001, § 6 med ändring 28 februari 2011, § 25 och den 27 maj 2013, § 98.

Avgifterna uppräknas varje år och gäller från 1 januari 2024.

 Servering till allmänheten

Tabell - Servering till allmänheten - stadigvarande tillstånd

Stadigvarande tillstånd

Avgift, kronor

Nyansökan

11 968

Provsmakningstillstånd (8 kap. 7 § 2 AL)

11 968

Utökat tillstånd (lokal, dryckesslag, tid)

4 786

Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) 1-2 dagar

2 420

Tillfällig utökning av tillstånd enligt ovan 3 dagar eller fler

4 786

Byte av delägare med 50 % eller mer

11 968

Byte av delägare mindre än 50 %

5 983

Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme

6 784


Tabell - Servering till allmänheten - tillfälliga tillstånd

Tillfälliga tillstånd

Avgift, kronor

Tillfälligt tillstånd 1 dag

5 429

Tillfälligt tillstånd 2 dagar eller fler

8 142

Provsmakningstillstånd för partihandlare (8 kap. 6 § 2 p. AL) 1 dag

5 429

Provsmakningstillstånd för partihandlare (8 kap. 6 § 2 p. AL) 2 dagar eller fler

8 142

Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme 1-2 tillståndshavare

6 784

För varje tillkommande tillståndshavare enligt ovan

1 358


Servering till slutet sällskap

Tabell - Servering till slutet sällskap - stadigvarande tillstånd

Typ av tillstånd

Avgift, kronor

Nyansökan

11 968

Cateringtillstånd, inkl. godkännande av lokal

13 569

Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid, gästkategori) 1-2 dagar

1 358

Tillfällig utökning av tillstånd enligt ovan 3 dagar eller fler

2 713


Tabell - Servering till slutet sällskap - tillfälliga tillstånd

Typ av tillstånd

Avgift, kronor

Tillfälliga tillstånd

814


Kunskapsprov - tre tillfällen

Tabell kunskapsprov

Typ av prov

Avgift, kronor

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, cateringtillstånd,

provsmakningstillstånd

2 713

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

2 713

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

2 713

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

679


Anmälningsavgift

Tabell - anmälningsavgift

Typ av avgift

Avgift, kronor

Anmälan om serveringsansvariga (8 kap. 18 § AL)

0


Avgift för tillsyn

Tabell - avgift för tillsyn - fast avgift

Typ av avgift

Avgift, kronor

Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringsställe

2 036

Serveringstid efter kl. 01.00 betalar därutöver

2 713

Försenad inlämning av restaurangrapport

1 358


Den rörliga avgiften baseras på hur mycket alkohol du omsatt i kronor i din restaurangrörelse. Uppgifterna om omsättning hämtas från din restaurangrapport.

Tabell - avgift för tillsyn - rörlig avgift

Intervall

Avgift, kronor

0 – 250 000

1 596

250 001 – 500 000

3 191

500 001 – 750 000

6 383

750 001 – 1 000 000

9 575

1 000 001 – 1 500 000

12 766

1 500 001 – 2 000 000

15 959

2 000 001 – 3 000 000

19 152

3 000 001 – 4 000 000

22 340

4 000 001 – 5 000 000

25 530

5000 001 – 6 000 000

28 723

6 000 001 eller mer

31 914

Ej inlämnad restaurangrapport debiteras med högsta rörliga tillsynsavgift.Fler sidor inom serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Om vilka krav du och ditt företag måste uppfylla för att få servera alkohol

Olika typer av serveringstillstånd

Om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd

Om hur du ansöker om serveringstillstånd och hur vi bedömer din ansökan

Kunskapsprov om alkohollagen

Du som ansöker om serveringstillstånd måste ha kunskaper om alkohollagen. Därför får du göra ett prov

Tillsyn på serveringstillstånd

Om vilka kontroller vi gör av verksamheter som har serveringstillstånd

Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Publicerad: 23 november 2018