Serveringstillstånd

Uteservering.

För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla alkohollagens höga lämplighetskrav. Vi gör därför en lämplighetsprövning av både bolaget som söker och av de personer som ingår i bolaget och dessa personers pågående och tidigare bolagsengagemang.

Granskningen går tre år tillbaka i tiden.

För att vara lämplig ska du:

 • generellt sett vara ostraffad och inte heller vara misstänkt för brott
 • ha en välskött ekonomi och inte ha några skatteskulder eller en historik av restföringar hos Kronofogden
 • inte ha varit inblandad i konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren.
 • kunna visa skriftlig dokumentation över hur du har finansierat ditt inköp av restaurangverksamheten. Du ska kunna visa dels pengarnas ursprung, dels att du har anskaffat kapitalet på ett legitimt sätt.
 • visa att du har kunskaper i alkohollagen genom att avlägga ett kunskapsprov i kommunen där du söker tillstånd.

Förhandsbesked om serveringstillstånd

Vi kan inte ge några förhandsbesked om serveringstillstånd. Du kan själv enkelt pröva din ansökan genom sex testfrågor som du ärligt besvarar för dig själv:

 1. Har du varit dömd eller avtjänat straff för något brott inklusive rattonykterhetsbrott de senaste tre åren?
 2. Har du eller de bolag du är eller varit engagerad i har haft restföringar hos Kronofogdemyndigheten de senaste tre åren?
 3. Har du eller de bolag du är eller varit engagerad i fått flera påminnelser om skatteinbetalningar (negativt saldo på skattekontot) från Skatteverket de senaste tre åren?

Om du har svarat ja på någon av de tre ovanstående frågorna är risken stor att din ansökan om serveringstillstånd kommer att avslås.

 1. Kan du med handlingar så som lånehandlingar (reverser), kontoutdrag etcetera redovisa samtliga kostnader du haft för uppstarten av din verksamhet (köpeskillingar, löpande hyror, nyinvesteringar mm)?
 2. Innehåller din meny tre förrätter, tre huvudrätter och tre desserter (inga halvfabrikat), pizza räknas enbart som en rätt även om den varieras?
 3. Har ni ett kök i er restaurang där det är möjligt att tillaga de rätter som finns i er meny?

Om du har svarat nej på någon av de tre ovanstående frågorna är risken stor att din ansökan om serveringstillstånd kommer att avslås.

Handläggningstid för serveringstillstånd

Normal handläggningstid för den här typen av ärenden är 2-4 veckor efter att en komplett ansökan kommit in.

Oftast behövs tillstånd för att servera alkohol, men det finns även några undantag då ett serveringstillstånd inte är nödvändigt.

Undantag för serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs inte om följande tre krav samtidigt är uppfyllda.

 1. Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 2. Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 3. Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller andra drycker.

Exempel när undantagsregeln kan gälla

 • En privat bröllopsfest, 50-års kalas eller liknande tillställning för i förväg bestämda personer.

Exempel när serveringstillstånd krävs

 • Ett evenemang där alkohol ingår i en entré- eller deltagaravgift, till exempel kulturarrangemang, middagsklubb eller liknande. I detta fall saknar det betydelse om evenemanget riktar sig till ett slutet sällskap eller allmänheten.
 • Vid övriga event med koppling till näringsverksamhet, såsom marknadsföringsevent, kundevent, klubbkvällar och liknande krävs serveringstillstånd om alkohol ska serveras.

Vi hjälper dig

Om du är osäker på om du uppfyller alla krav i undantagsregeln går det bra att kontakta oss på tillståndsenheten. Vi hjälper dig gärna! Om du serverar alkohol utan serveringstillstånd riskerar du att göra dig skyldig till brott mot alkohollagen.

Kontakt

 • Bo Johansson

  Alkoholhandläggare

  010-352 32 28

  Besöksadress

  Besöksadress

  Postadress

  Postadress Övrigt
 • Erik Sandell

  Alkoholhandläggare

  010-352 32 27

  Besöksadress

  Besöksadress

  Postadress

  Postadress Övrigt

Fler sidor inom serveringstillstånd

Olika typer av serveringstillstånd

Om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd

Om hur du ansöker om serveringstillstånd och hur vi bedömer din ansökan

Kunskapsprov om alkohollagen

Du som ansöker om serveringstillstånd måste ha kunskaper om alkohollagen. Därför får du göra ett prov

Avgifter för serveringstillstånd

Exempel på vad det kostar med ansökan och tillsyn för serveringstillstånd

Tillsyn på serveringstillstånd

Om vilka kontroller vi gör av verksamheter som har serveringstillstånd

Senast uppdaterad: 27 april 2023
Publicerad: 23 november 2018