Ansökan om serveringstillstånd

En ansökan om serveringstillstånd måste göras skriftligt och undertecknas av behörig firmatecknare.

Ansökan skickas till Kalmar kommun, socialförvaltningens tillståndsenhet.

Kalmar kommun / Socialförvaltningen
Tillståndsenheten
Box 834
391 28 Kalmar

Tillståndsenhetens prövning av ansökan omfattar den eller de som söker tillstånd, serveringsstället där serveringen kommer att ske samt en bedömning av om den tänkta verksamheten kan vara störande genom dess inriktning eller placering i till exempel känsliga områden så som platser där mycket ungdomar vistas, etablerade missbruksmiljöer, hårt brottsbelastade miljöer eller bostadsområden där buller från serveringsstället kan ge upphov till störningar.

När sökande är ett bolag riktas prövningen även mot de personer som har ett betydande inflytande över bolaget och serveringsrörelsen. Det kan också bli aktuellt att pröva andra ekonomiska intressen bakom rörelsen, till exempel privata kreditgivare.

När din ansökan inkommit och registrerats hos oss på tillståndsenheten kommer du att få ett svarsbrev som kan innehålla uppgifter om handlingar du måste komplettera din ansökan med. Ju snabbare din ansökan är komplett desto snabbare går det att handlägga och fatta beslut om ditt serveringstillstånd.

E-tjänst serveringstillstånd

Kontakt

 • Bo Johansson

  Alkoholhandläggare

  010-352 32 28

  Besöksadress

  Besöksadress

  Postadress

  Postadress Övrigt
 • Erik Sandell

  Alkoholhandläggare

  010-352 32 27

  Besöksadress

  Besöksadress

  Postadress

  Postadress Övrigt

Fler sidor inom serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Om vilka krav du och ditt företag måste uppfylla för att få servera alkohol

Olika typer av serveringstillstånd

Om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd

Kunskapsprov om alkohollagen

Du som ansöker om serveringstillstånd måste ha kunskaper om alkohollagen. Därför får du göra ett prov

Avgifter för serveringstillstånd

Exempel på vad det kostar med ansökan och tillsyn för serveringstillstånd

Tillsyn på serveringstillstånd

Om vilka kontroller vi gör av verksamheter som har serveringstillstånd

Senast uppdaterad: 27 april 2023
Publicerad: 23 november 2018