Kunskapsprov om alkohollagen

Du som ansöker om serveringstillstånd måste ha kunskaper om alkohollagen. För att visa att du har det måste du klara ett kunskapsprov.

Här kan du läsa mer om provet och hur det går till att göra det. Beroende på antalet personer som har direkt ansvar över verksamheten så görs en bedömning över hur stor del av ledningen som behöver genomföra kunskapsprovet. I ett bolag med enbart två delägare räcker det att endast en genomför ett kunskapsprov. I större företag, som hotell- och restaurangkedjor, räcker det om de som har ledande positioner i restaurangverksamheten kan lagen.

Den som ska göra provet ska för bolagets räkning kunna teckna firma, det vill säga föra bolagets talan gentemot myndigheter eller banker och ha befogenhet att skriva under bindande avtal. Det är vi på tillståndsenheten som bedömer vilka som anses vara personer med betydande inflytande och vilka som behöver göra provet.

Vilka behöver inte göra provet?

  • Du som redan har serveringstillstånd i Kalmar kommun och som i samma bolag ansöker om samma typ av tillstånd.
  • Du som har serveringstillstånd i någon annan kommun, har dokumenterad erfarenhet och ansöker om samma typ av tillstånd i samma bolag.

Om provet

  • Kunskapsprovet har tagits fram av Folkhälsomyndigheten och fylls i på en dator. Folkhälsomyndigheten har också tagit fram en kunskapsplan som visar vilka kunskaper som krävs för att klara provet.
  • Provresultatet gäller i tre år. Vi rekommenderar att du går en kurs innan du gör kunskapsprovet. Du hittar flera olika kurser som du kan anmäla dig till på internet.
  • Eventuella kunskapsprov som du gjort vid olika restauratörsutbildningar kvalificerar dig inte för ett serveringstillstånd.

Så går provet till

Kunskapsprovet görs i tillståndsenhetens lokaler. För att anmäla dig till provet, kontakta oss på telefonnummer 0480-45 22 59. För att göra provet måste du visa en godkänd legitimation och inga hjälpmedel får användas. Du gör provet på en dator genom att fylla i dina svar i ett formulär. Du har högst 90 minuter på dig. Vid särskilda skäl kan du begära att få göra provet muntligt, till exempel tillsammans med en tolk.

Provets innehåll

Kunskapsfrågorna handlar om fyra områden:

  1. Alkoholpolitik
  2. Bestämmelser om servering
  3. Bestämmelser om tillsyn
  4. Bestämmelser om mat och utrustning

Provet omfattar mellan 28 och 60 frågor beroende på vilken typ av tillstånd ansökan gäller.

Resultatet av provet får du veta direkt efter du gjort provet. Ett godkänt kunskapsprov gäller i tre år från provdatumet. Du får göra provet högst tre gånger i samband med en ansökan. Om du inte klarar provet på tre försök kan din ansökan om serveringstillstånd avslås.

Fler sidor inom serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Om vilka krav du och ditt företag måste uppfylla för att få servera alkohol

Olika typer av serveringstillstånd

Om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd

Om hur du ansöker om serveringstillstånd och hur vi bedömer din ansökan

Avgifter för serveringstillstånd

Exempel på vad det kostar med ansökan och tillsyn för serveringstillstånd

Tillsyn på serveringstillstånd

Om vilka kontroller vi gör av verksamheter som har serveringstillstånd

Senast uppdaterad: 4 december 2018
Publicerad: 23 november 2018