Olika typer av serveringstillstånd

Det finns flera typer av serveringstillstånd. Vilket tillstånd du ska söka beror på vilken typ av verksamhet eller tillställning du har planerat.

Planerar du att driva restaurang och servera alkohol måste du ha ett stadigvarande serveringstillstånd riktat till allmänheten.

Ska du ha ett tillfälligt arrangemang riktat till allmänheten, till exempel servering vid en konsert eller festival, måste du ha ett tillfälligt serveringstillstånd riktat till allmänheten. Den här typen av tillstånd kan sträcka sig från en dag upp till två månader. Vad som är viktigt är att det inte får bli en återkommande verksamhet år från år, som en mindre restaurangverksamhet öppet endast sommartid.

Är ni en förening som under ett kalenderår ska ha en eller flera (max 10) sammankomster med alkoholservering är det tillfälligt serveringstillstånd riktat till slutet sällskap som ni behöver söka. I ansökan ska ni då skriva in samtliga tillfällen då ni tänker servera alkohol. För att det skall kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Det är alltså inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen. Det krävs också ett gemensamt intresse eller annat samband mellan medlemmarna till exempel en idrottsförening eller pensionärsförening. Antalet medlemmar har också betydelse. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar anses inte vara ett slutet sällskap.

Utöver dessa mest vanliga beskrivna tillståndstyperna finns även paus-servering, catering, festvåning, trafikserveringstillstånd med mera.

Vi hjälper dig

Är du osäker på vilken typ av tillstånd du ska söka, ta kontakt med oss på tillståndsenheten innan du skickar in din ansökan. Vi hjälper dig gärna!

Kontakt

 • Bo Johansson

  Alkoholhandläggare

  010-352 32 28

  Besöksadress

  Besöksadress

  Postadress

  Postadress Övrigt
 • Erik Sandell

  Alkoholhandläggare

  010-352 32 27

  Besöksadress

  Besöksadress

  Postadress

  Postadress Övrigt

Fler sidor inom serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Om vilka krav du och ditt företag måste uppfylla för att få servera alkohol

Ansökan om serveringstillstånd

Om hur du ansöker om serveringstillstånd och hur vi bedömer din ansökan

Kunskapsprov om alkohollagen

Du som ansöker om serveringstillstånd måste ha kunskaper om alkohollagen. Därför får du göra ett prov

Avgifter för serveringstillstånd

Exempel på vad det kostar med ansökan och tillsyn för serveringstillstånd

Tillsyn på serveringstillstånd

Om vilka kontroller vi gör av verksamheter som har serveringstillstånd

Senast uppdaterad: 27 april 2023
Publicerad: 23 november 2018