Satsning på infrastruktur

Trafikkorsning Norra vägen, Tyska vägen

Norra Vägen är en av Kalmars mest trafikerade och viktigaste gator.

Korsningen vid Tyska vägen har företagare i Kalmar kommun lyft upp som ett utvecklingsprojekt då den är viktig för många – både företagare och privatpersoner i Kalmar.

Nu ska den korsningen bli bättre! Målet är ett bättre trafikflöde under dygnets alla timmar. Du ska helt enkelt kunna ta dig till och från både arbete och fritidsaktiviteter på ett enkelt och effektivt sätt – vare sig du cyklar, kör eller åker kollektivt.

Våra stora och starkt trafikerade leder ska stå under ständig utveckling och förbättring. Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Kalmar!