Tillsammans mot ett klimatneutralt Kalmar 2023

Exempelbild.

Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi bidra till ett bättre och mer hållbart Kalmar. Du som är företagare i Kalmar kommun kan teckna ett lokalt klimatkontrakt. Det innebär att du visar ambition samtidigt som du är med och bidrar till det lokala hållbarhetsarbetet.

Nu krokar vi arm på resan mot ett klimatneutralt Kalmar 2023

Klimat- och miljöfrågorna utgör en av vår tids absolut största utmaningar. Just nu går den globala uppvärmningen för fort, något som bland annat konstaterats i FN:s klimatpanels senaste rapport som släpptes i mars 2023.

Men är ett gott liv inom planetens gränser ens möjligt, kanske du frågar dig? Det är fullt möjligt, men det kräver en omfattande omställning av hela samhället och det kräver nya tankar, attityder och handlingar från var och en av oss.

Tillsammans med 22 andra svenska kommuner och sex myndigheter har Kalmar kommun ställt sig i främsta ledet för att inspirera och leda arbetet mot ett klimatneutralt och hållbart samhälle.

Du som är företagare i Kalmar kommun kan teckna ett lokalt klimatkontrakt. Med kontraktet visar du ambition samtidigt som du är med och bidrar till det lokala arbetet.

Syftet med klimatkontraktet är att genom samverkan ta ett gemensamt klimatledarskap för att öka takten i klimatomställningen. Samarbetet syftar även till att höja kompetensen hos de aktörer som signerar.

Läs mer här: Klimatneutrala Kalmar 2030 - Kalmar