Arbetsgivarbonus Bostad - ökad kompetens till Kalmar

Exempelbild.

Kalmarhems Arbetsgivarbonus Bostad underlättar bostadsfrågan när du som arbetsgivare önskar rekrytera utanför grannkommunernas gränser.