Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

Arbetsgivarbonus Bostad - ökad kompetens till Kalmar

Exempelbild.

Kalmarhems Arbetsgivarbonus Bostad underlättar bostadsfrågan när du som arbetsgivare önskar rekrytera utanför grannkommunernas gränser.