Niklas Ammert - prorektor Linnéuniversitetet

Exempelbild.

Han är Nybrograbben som efter en lång karriär nu är prorektor på Linnéuniversitetet. Han är en av pusselbitarna när LNU ska kopplas ihop med Kalmar stad, kalmarborna och det lokala näringslivet.

Vem är Niklas Ammert?

Jag är född och uppvuxen i Nybro. Har gått i skola där och efter militärtjänst och studier återvänt och bodde där fram till 2018. Jag har glädjen att vara gift med Liselotte, ha två vuxna barn, en tillgiven hund och pigga
föräldrar.

Efter 9 år som lärare på högstadiet i Nybro har jag arbetat inom akademin som lärare, forskare och under drygt 15 år som ledare och chef. Idag är jag professor i historia och har ett uppdrag som prorektor (ställföreträdande
rektor) för Linnéuniversitetet.

Efter många år på Linnéuniversitetet – hur ser du på Kalmar som universitetetsstad?

Högre utbildning i Kalmar är inte något nytt. Vi har utbildat sjöbefäl i 180 år och lärare under 150 år. Etableringen av Högskolan i Kalmar 1977 var en milstolpe och nästa milstolpe kom i slutet av 90-talet då vi fick vetenskapsområde, det vill säga, universitetsstatus inom naturvetenskap. I och med fusionen med Växjö universitet 2010, då Linnéuniversitetet bildades, har vi hela bredden av universitetets kompetenser och resurser. Många utbildningar och flera forskningsmiljöer finns på båda orter, medan vissa miljöer har lokaliserats till en av orterna.

Ett universitet och en universitetsstad har stor attraktionskraft för studenter. Intresset för och söktrycket till vårt nya lärosäte ökade kraftigt efter 2010. Ett universitet har också stor betydelse för regionen när det gäller innovation, kompetensförsörjning och tillväxt.

Ett universitet mitt i stan. Vad ser du för fördelar med att vara i cityläge?

Många och stora fördelar. Utan att rangordna dem vill jag peka på närheten till
kommunikationer. Vårt läge på universitetskajen med tåg och bussar bokstavligen ett stenkast bort är enastående bra. Många studenter och anställda pendlar och reser.

Vi har många gäster som kommer för möten och konferenser och när de kommer
till Kalmar har de redan kommit fram! Inga ytterligare transporter eller väntetider
tillkommer. En annan fördel är närheten till staden. Studenter och personal har hela
stadens utbud utanför dörren. Samtidigt har staden, kommunen och Kalmarborna universitetet i sin omedelbara närhet. Detta ger (och har redan gett) möten, samarbeten och träffytor.

Den tredje fördelen är närheten till Kalmarsund och havet. Vi utbildar för sjöfart och vi utbildar inom naturvetenskapliga ämnen med anknytning till havet. Därför är det naturligt att vi finns på universitetskajen. Dessutom är miljön och våra byggnader inbjudande vilket betyder mycket för studenters trivsel. För personalen är det en väsentlig förbättring att ha nära till kollegor och olika typer av lokaler. Tidigare fanns vi spridda i staden i drygt 30 byggnader, vilket var både oekonomiskt och opraktiskt.

Jag konstaterar alltså att vår tidigare rektor Agneta Bladh hade alldeles rätt i sin vision om ett kommunikationsnära, stadsnära och havsnära universitet!

Hur ser ni på framtiden och hur påverkas vi av distansstudier?

En ganska stor del av våra utbildningar ges nätbaserat. Vissa har fysiska träffar och moment medan andra inte har det. Min uppfattning är att det säkert kan bli något högre andel av utbildningar som ges på distans, men samtidigt finns det stora värden med att människor träffas. En möjlig framtid är att utbildningarna ges mer flexibelt, vilket innebär att vissa moment kan kan genomföras var man vill, medan andra moment kan vara obligatoriska på plats. Här ändrar sig landskapet ständigt, men universiteten som fysisk plats där studenter och forskare möts kommer att ha en viktig funktion även i framtiden.

Vilken bredd har Linnéuniversitetet i sitt utbildningsutbud?

Linnéuniversitetet erbjuder många av de utbildningar som är viktiga och centrala för
dagens och morgondagens samhälle och för människors behov: sjuksköterskor, lärare, ingenjörer, poliser och ekonomer för att nämna några. Vi har också utvecklat en rad nya utbildningar som exempelvis psykologutbildning, optikerutbildning, civilingenjörsutbildning. Det finns också nischade utbildningar inom bland annat skog- och träteknik, postkoloniala studier, kulturarv och Internet of things. Att varje dag få jobba med detta är på många sätt en dröm!

Vad är din koppling till Kalmar förutom arbetsplatsen?

Jag bor i Kalmar sedan drygt fyra år och jag har många vänner och kontakter i staden. Många unga studenter upplever Kalmar för första gången.

Hur får vi fler att stanna kvar?

Fortsätta utveckla kontakter mellan arbetsliv och universitetet. Vi har många och bra sådana samarbeten idag, men vi kan bli ännu bättre. Unga människor vill ha attraktiva jobb, men också bra bostäder, trevlig livsmiljö och rikt kultur-, idrotts- och nöjesliv. Vi har nästan allt det där. Det viktiga är jobben. Det är en god investering att anställa en ung person med examen från Linnéuniversitetet.

Kalmar har drygt 6000 företag. Hur hittar vi en ännu starkare koppling mellan dem och Linnéuniversitetet?

Jag tror på ökad information, både hos företag och hos universitet. Jag tycker inte att vi i sammanhanget ska glömma offentlig sektor och organisationer som anställer många av våra tidigare studenter. Att lära känna varandra ännu bättre och utveckla kontakter för examensarbeten, mentorskap med mera kan vara ännu en väg.