Företagsbesök och träffar

En nätverksträff på Linnéuniversitetet Live.

Ett starkt näringsliv med välmående företag som utvecklas är viktigt för oss alla. Vi arbetar kontinuerligt för ett bra företagsklimat och tycker det är viktigt med dialog med näringslivet.

Det är en av anledningarna till att vi regelbundet besöker kommunens företag och arrangerar näringslivsträffar i olika former. Samverkan sker även med andra aktörer och nätverk för att stimulera nyföretagande och tillväxt i redan etablerade företag.

Fler sidor inom om kalmar kommuns näringsliv

Bransch- och företagsregister

Här finns Kalmars företag och organisationer samlade

Centrumutveckling

Om hur vi arbetar för att stärka Kalmar som plats att bo och destination för turister

Kommunikationer till och från Kalmar

Infrastrukturen i Kalmar är god med flera möjligheter att ta dig till och från regionen

Landsbygdsutveckling

Om hur vi arbetar med landsbygdsfrågor och hur du kan bidra

Publicerad: 5 december 2018