Bransch- och företagsregister

Bild på skylt med namn på företag och organisationer

I Kalmars näringslivsregister finns Kalmars företag och organisationer samlade. Registret kan med fördel användas till att hitta potentiella arbetgivare, samarbetspartners, leverantörer eller kunder.

Fler sidor inom om kalmar kommuns näringsliv

Centrumutveckling

Om hur vi arbetar för att stärka Kalmar som plats att bo och destination för turister

Fakta och statistik

Siffror om Kalmars näringsliv och resultat från mätningar och jämförelser

Företagsbesök och träffar

Vi har regelbundna möten där du får chansen att träffa andra företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner

Kommunikationer till och från Kalmar

Infrastrukturen i Kalmar är god med flera möjligheter att ta dig till och från regionen

Landsbygdsutveckling

Om hur vi arbetar med landsbygdsfrågor och hur du kan bidra

Senast uppdaterad: 20 november 2018
Publicerad: 9 oktober 2018