Kommunikationer till och från Kalmar

Karta över södra sverige.

Kalmar är en del i en stor arbetsmarknadsregion. Tillsammans med Öland attraherar också Kalmarregionen ett stort antal besökare.

Infrastrukturen i Kalmar är god med flera möjligheter att ta dig till och från regionen.

Fler sidor inom om kalmar kommuns näringsliv

Bransch- och företagsregister

Här finns Kalmars företag och organisationer samlade

Centrumutveckling

Om hur vi arbetar för att stärka Kalmar som plats att bo och destination för turister

Företagsbesök och träffar

Vi har regelbundna möten där du får chansen att träffa andra företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner

Landsbygdsutveckling

Om hur vi arbetar med landsbygdsfrågor och hur du kan bidra

Senast uppdaterad: 21 juni 2021
Publicerad: 9 oktober 2018