Arenor och arenalösningar

Exempelbild.

Under sommaren 2020 påbörjades ett långsiktigt arbete med att utveckla attraktiva arenor och arenalösningar för arrangörer av olika typer av evenemang i Kalmar.