Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

Arenor och arenalösningar

Exempelbild.

Under sommaren 2020 påbörjades ett långsiktigt arbete med att utveckla attraktiva arenor och arenalösningar för arrangörer av olika typer av evenemang i Kalmar.