Landsbygdsutveckling

Ett affärsbiträde plockar i färska tomater och grönsaker som står uppställt i en lantbod.

När landsbygden växer och har ett bra samarbete med staden blir hela kommunen starkare. Därför satsar vi på landsbygdsutveckling i Kalmar kommun.

Kontakt

Fler sidor inom om kalmar kommuns näringsliv

Bransch- och företagsregister

Här finns Kalmars företag och organisationer samlade

Centrumutveckling

Om hur vi arbetar för att stärka Kalmar som plats att bo och destination för turister

Företagsbesök och träffar

Vi har regelbundna möten där du får chansen att träffa andra företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner

Kommunikationer till och från Kalmar

Infrastrukturen i Kalmar är god med flera möjligheter att ta dig till och från regionen

Senast uppdaterad: 2 november 2023
Publicerad: 9 oktober 2018