Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

Ny kriminalvårdsanstalt

En ny kriminalvårdsanstalt ska byggas i Kalmar. Inte i staden, där dagens kriminalvårdsanstalt från 1850-talet finns, utan utmed E22 i höjd med samhället Halltorp några mil söderut.