Centrumutveckling

Bild från Kvarnholmen i julskyltningstider.

Kalmar har fantastiska värden i sitt havsnära läge, sin historiska bebyggelse och sin mängd av evenemang och idrottshändelser.

Fler sidor inom om kalmar kommuns näringsliv

Bransch- och företagsregister

Här finns Kalmars företag och organisationer samlade

Fakta och statistik

Siffror om Kalmars näringsliv och resultat från mätningar och jämförelser

Företagsbesök och träffar

Vi har regelbundna möten där du får chansen att träffa andra företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner

Kommunikationer till och från Kalmar

Infrastrukturen i Kalmar är god med flera möjligheter att ta dig till och från regionen

Landsbygdsutveckling

Om hur vi arbetar med landsbygdsfrågor och hur du kan bidra

Senast uppdaterad: 20 november 2018
Publicerad: 9 oktober 2018