Kontakta oss

Många verksamheter måste uppfylla särskilda krav som finns till för att skydda människors hälsa.

Fler sidor inom hälsoskydd

Driva bassängbad

Du måste anmäla om du ska driva verksamhet med bassängbad.

Driva skola eller förskola

Om du ska starta skola eller förskola måste du anmäla det till oss.

Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare är du ansvarig för boendemiljön i dina fastigheter

Hygienlokaler

Om du vill driva hygienverksamhet ska du anmäla det till oss

Solarium

Om du vill starta verksamhet med solarium i Kalmar kommun ska du anmäla det till samhällsbyggnadskontoret.

Senast uppdaterad: 20 november 2018
Publicerad: 7 november 2018