Bassängbad

Ska du starta eller driva ett bassängbad inomhus eller utomhus eller driva en floatingverksamhet? Då ska du anmäla detta till samhällsbyggnadskontoret så att vi kan inspektera lokalen, bassängen och egenkontrollen.

Kontakt

Fler sidor inom hälsoskydd

Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare är du ansvarig för boendemiljön i dina fastigheter.

Hygienisk behandling

Ska du driva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering ska du anmäla det.

Kontakta oss

Om du har frågor om hälsoskydd får du gärna höra av dig till oss

Saneringsintyg för fartyg

Fartyg som lägger till vid svensk hamn ska ha ett intyg på att de är fria från bland annat smittämnen.

Skola och förskola

Om du ska starta skola, förskola eller fritidshem måste du anmäla det till oss.

Solarium

Om du vill starta verksamhet med solarium ska du anmäla det till samhällsbyggnadskontoret.

Senast uppdaterad: 23 januari 2023
Publicerad: 6 november 2018