Hygienisk behandling

Exempelbild.

Ska du driva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds en behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta? Det kan till exempel vara fotvård, piercing, tatuering, håltagning eller rakning med kniv. Då ska du anmäla det till samhällsbyggnadskontoret innan verksamheten startar.

Fler sidor inom hälsoskydd

Bassängbad

Du måste anmäla om du ska driva verksamhet med bassängbad.

Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare är du ansvarig för boendemiljön i dina fastigheter.

Kontakta oss

Om du har frågor om hälsoskydd får du gärna höra av dig till oss

Saneringsintyg för fartyg

Fartyg som lägger till vid svensk hamn ska ha ett intyg på att de är fria från bland annat smittämnen.

Skola och förskola

Om du ska starta skola, förskola eller fritidshem måste du anmäla det till oss.

Solarium

Om du vill starta verksamhet med solarium ska du anmäla det till samhällsbyggnadskontoret.

Senast uppdaterad: 23 januari 2023
Publicerad: 6 november 2018